iK6BAK/P - SOTA I/MC-108 Fenigli & DCI-PU076 (I-07652) Porta Medievale di Fenigli a Pergola – PU


Jun 21, 2022iK6BAK/P

SOTA: I/MC-108 Fenigli

&

DCI-PU076 (I-07652) Porta Medievale di Fenigli a Pergola – PU

dcipu076 8

dcipu076 7

dcipu076 4

dcipu076 5

dcipu076 1

dcipu076 2

dcipu076 3

Log uploaded on:

LoTW, eQSL, Clublog, HRDLOG and SOTA DATABASE

LOG FOR DCI-PU076 (I-07652) Porta Medievale di Fenigli a Pergola – PU & SOTA I/MC-108 Fenigli

LOG FOR DCI-PU076 (I-07652) Porta Medievale di Fenigli a Pergola – PU


QSO: 14000 CW 2022-06-21 0924 IK6BAK/P   DK1HW    
QSO: 14000 CW 2022-06-21 0936 IK6BAK/P   HB9AGH   
QSO: 14000 CW 2022-06-21 0936 IK6BAK/P   SA4BLM   
QSO: 14000 CW 2022-06-21 0927 IK6BAK/P   PA0B    
QSO: 14000 CW 2022-06-21 0938 IK6BAK/P   GI0AZA   
QSO: 14000 CW 2022-06-21 0938 IK6BAK/P   DL4TO    
QSO: 14000 CW 2022-06-21 0939 IK6BAK/P   DL8MF    
QSO: 14000 CW 2022-06-21 0940 IK6BAK/P   OH3GZ    
QSO: 14000 CW 2022-06-21 0940 IK6BAK/P   EA4BOC   
QSO: 14000 CW 2022-06-21 0940 IK6BAK/P   SV3IEG   
QSO: 14000 CW 2022-06-21 0942 IK6BAK/P   EA2DT    
QSO: 14000 CW 2022-06-21 0944 IK6BAK/P   G8TMV    
QSO: 14000 CW 2022-06-21 0945 IK6BAK/P   F5JKK    
QSO: 7000 CW 2022-06-21 1003 IK6BAK/P   ON3UA    
QSO: 7000 CW 2022-06-21 1011 IK6BAK/P   IZ8DFO   
QSO: 7000 CW 2022-06-21 1011 IK6BAK/P   IZ8GXE   
QSO: 7000 CW 2022-06-21 1012 IK6BAK/P   IQ8DO    
QSO: 7000 CW 2022-06-21 1012 IK6BAK/P   IQ8WN    
QSO: 7000 CW 2022-06-21 1012 IK6BAK/P   E73KW    
QSO: 7000 CW 2022-06-21 1017 IK6BAK/P   IK1DFH   
QSO: 7000 CW 2022-06-21 1018 IK6BAK/P   HA6OD    
QSO: 7000 CW 2022-06-21 1020 IK6BAK/P   IK1GPG   
QSO: 7000 CW 2022-06-21 1021 IK6BAK/P   IN3NJB   
QSO: 7000 CW 2022-06-21 1030 IK6BAK/P   E77O    
QSO: 7000 CW 2022-06-21 1033 IK6BAK/P   IW2NXI   
QSO: 7000 CW 2022-06-21 1039 IK6BAK/P   IZ8EFD   
QSO: 7000 CW 2022-06-21 1040 IK6BAK/P   IK2LEY   
QSO: 7000 CW 2022-06-21 1042 IK6BAK/P   HA5LV/P