UI8BAA

front side QSL card, of UI8BAA to IK6BAK, January 13, 1987, CW
rear side QSL card, of UI8BAA to IK6BAK, January 13, 1987, CW
letter envelope QSL card, of UI8BAA to IK6BAK, January 13, 1987, CW