UC2AKJ

front side QSL card, of UC2AKJ to IK6BAK, November 12, 1992, CW
rear side QSL card, of UC2AKJ to IK6BAK, November 12, 1992, CW
letter envelope QSL card, of UC2AKJ to IK6BAK, November 12, 1992, CW