UC2AAA

front side QSL card, of UC2AAA to IK6BAK, October 11, 1992, CW
rear side QSL card, of UC2AAA to IK6BAK, October 11, 1992, CW
letter envelope QSL card, of UC2AAA to IK6BAK, October 11, 1992, CW