I2HTT

front side QSL card, of I2HTT to IK6JOV, August 6, 2015, CW
rear side QSL card, of I2HTT to IK6JOV, August 6, 2015, CW
letter envelope QSL card, of I2HTT to IK6JOV, August 6, 2015, CW