I0TXW

front side QSL card, of I0TXW to IK6BAK, February 7, 1987, CW
rear side QSL card, of I0TXW to IK6BAK, February 7, 1987, CW
letter envelope QSL card, of I0TXW to IK6BAK, February 7, 1987, CW