HA3KMB

front side QSL card, of HA3KMB to IK6BAK, September 17, 1982, CW
rear side QSL card, of HA3KMB to IK6BAK, September 17, 1982, CW
letter envelope QSL card, of HA3KMB to IK6BAK, September 17, 1982, CW