EL2CX

front side QSL card, of EL2CX to IK6BAK, April 14, 1990, CW
rear side QSL card, of EL2CX to IK6BAK, April 14, 1990, CW
letter envelope QSL card, of EL2CX to IK6BAK, April 14, 1990, CW