EA7HAA

front side QSL card, of EA7HAA to IK6BAK, September 11, 1999, CW
rear side QSL card, of EA7HAA to IK6BAK, September 11, 1999, CW
letter envelope QSL card, of EA7HAA to IK6BAK, September 11, 1999, CW